Rytmik

RYTMIK


Musik, sång och rörelse på ett lust- och lekfullt sätt!Det kommer att bli en blandning av sång, rörelse, dans, ramsor, lek och spel på enkla instrument. Jag bygger gärna upp lektionerna kring ett tema och försöker anpassa mitt innehåll till eventuella önskemål. Min förhoppning är att ge barnen en lustfylld upplevelse där de får använda sin fantasi, uttrycka sig med röst och kropp och ha kul!


Rytmik är en metod att lära musik med hjälp av rörelser men det innefattar mycket mer än så. Det är även en utveckling på ett socialt och personligt plan som kan hjälpa till att stärka självförtroendet och tillit till den egna förmågan.