Dans

DANS

Alla kan dansa och genom att lära känna sin kropp lär man även känna sig själv.


Dans är så mycket mer än bara rörelse. Det är gemenskap, samarbete, beröring, det ger motion, kroppsmedvetenhet och kan stärka vår självkänsla. Dans kan även vara befriande, en trygghet, en energikälla och en chans att få utlopp för våra känslor och vår kreativitet. Framförallt är det glädje!


Vi bor alla i en kropp som är skapad för rörelse och vi ska inte vara rädda för att använda den!

Dans kan ses ur olika perspektiv:


Socialt: Att dansa tillsammans kan leda till en starkare sammanhållning, det är ingen tävlan utan ett samarbete och det är ett sätt att kommunicera med kroppen.


Emotionellt: Att få chansen att uttrycka sina känslor, idéer och tankar i rörelse. Det ger en inre kontakt med sig själv som även kan hjälpa till att utveckla empati för andra.


Kulturellt: Att få ta del av både sitt eget och andras kulturarv. Detta kan vara identitetsstärkande och kan även hjälpa till att motverka främlingsfientlighet.


Kinestetiskt: Att använda sitt rörelsesinne och utveckla bl.a. motorik, balans, smidighet, styrka och koordination. Detta ger bättre kroppsmedvetenhet som kan leda till en positiv självbild.


Estetiskt: Att stimulera sitt eget skapande, sin fantasi, kreativitet och inlevelseförmåga. Detta kan leda till att man vågar vara annorlunda och stå för den man är.

DANSVÄSKAN


I samverkan med Göteborg Stads kulturförvaltning har jag skapat Dansväskan. Den är fylld med material som inspirerar barn i åldrarna 5-9 att dansa. Materialet i väskan är utvalt för att ge så stor bredd som möjligt när det gäller dansstilar och musikgenrer. I väskan finner vi bland annat musik, instrument, böcker, sjalar och en danspärm med övningsbeskrivningar.

 

Dansväskan kan lånas av förskolor och skolor genom stadsdelarnas kultursamordnare.

Jag håller i workshop/fortbildning för pedagoger där jag ger en introduktion till hur man kan använda innehållet i väskan. Jag har även en egen Dansväska som jag använder då jag kommer ut och undervisar på förskolor och skolor i form av kulturpedagogiska projekt.



Workshop med Dansväskan för pedagoger

Jag visar innehållet i väskan och därefter gör vi praktiska övningar. Var berdda på att bli varma och ha kul!


Min förhoppning är att ge pedagoger inspiration att dansa tillsammans med barnen. Jag hoppas på att ge nya verktyg, tips och idéer som går att utveckla och jobba vidare med på egen hand. Dans kan se ut på många olika sätt. Det gäller att våga testa, för dansa kan alla göra!



Workshop med Danväskan för barn

En glädjefylld dansupplevelse på ett lek- och fantasifullt sätt!


Vi kommer bland annat att förvandlas till statyer och penslar, fångas in av magiska krokar, dansa spännande danskartor, åka upp i rymden och annat smått och gott... Detta äventyr upplevs till ett varierande utbud av musik.

Genom dansen övar vi bland annat på kroppsmedvetenhet, samarbete, inlevelseförmåga, lyhörhet och kreativitet. Min förhoppning är att så dansfrön hos barnen och sprida dansglädje!




DANS I FÖRSKOLA OCH SKOLA


När vi dansar övar vi bland annat motorik, koordination, balans, smidighet, kreativitet, inlevelseförmåga och samarbete. Detta hjälper till att öka kroppsuppfattningen, gemenskapen i gruppen och stärka självkänslan.


Lektionerna anpassas efter målgruppen och eventuella önskemål. Jag blandar gärna improvisation och inlärning av koreograferade steg till ett varierande utbud av musik. Genom improvisation tränas kreativt skapande där barnen får utforska sin egen kropps möjlighet till rörelse. De får även öva på att imitera rörelser då de får lära sig koreograferade steg och danser. Det blir både lek- och fantasifullt!


Min önskan är att eleverna ska våga utmana sig själva och hitta nya sätt att uttrycka sig med kroppen. För att detta ska ske krävs en trygg och tillåtande atmosfär. Målet är att lektionerna ska vara lustfyllda och att alla ska känna att de kan dansa.