Barnyoga

BARNYOGA

En rolig, spännande och avslappnande yogaupplevelse.


Vi lever i ett stillasittande och stressigt samhälle och yogan kan vara ett redskap till lustfylld rörelse och att få känna lugn och ro. Alla kan yoga och utgår ifrån sina egna förutsättningar utan prestation och det är ingen tävling. Min förhoppning är att hjälpa till att stärka barnen både i kropp och knopp.


Lektionerna byggs upp kring ett tema eller en yogasaga och kommer att bestå av både lugna och lekfulla moment som bl.a. fantasifulla yogapositioner, samarbetsövningar, lek, andning, massage och avslappning.


I yogan tränar vi bl.a. styrka, smidighet, balans och hållning. Barnens fantasi stimuleras och yogan kan bidra till bättre koncentration. Syftet med yogan är hälsa och välbefinnande och inkluderar inte någon religiös aspekt.