Rytmik

RYTMIK

 

Musik, sång och rörelse på ett lust- och lekfullt sätt!

 

 

Det kommer att bli en blandning av sång, rörelse, dans, ramsor, lek och spel på enkla instrument. Jag bygger gärna upp lektionerna kring ett tema och försöker anpassa mitt innehåll till eventuella önskemål. Min förhoppning är att ge barnen en lustfylld upplevelse där de får använda sin fantasi, uttrycka sig med röst och kropp och ha kul!

 

Rytmik är en metod att lära musik med hjälp av rörelser men det innefattar mycket mer än så. Det är även en utveckling på ett socialt och personligt plan som kan hjälpa till att stärka självförtroendet och tillit till den egna förmågan.

 

 

Arbetar du på förskola eller grundskola i Göteborg kan du boka mig genom kultursamordnaren i stadsdelen. Meddela ditt intresse för kulf/kulis ombudet på din arbetsplats som därefter kontaktar kultursamordnaren. Jag finns med på www.kulturkatalogenvast.org och www.kulturterminen.se där ni kan söka på mitt namn och hitta mina projekt.